สถิติ
เปิดเมื่อ20/06/2012
อัพเดท18/10/2012
ผู้เข้าชม13559
แสดงหน้า16164
ปฎิทิน
May 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
     กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ พัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษา คู่มือดำเนินงานและเครื่องมือสำหรับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน การจัดระบบสังเคราะห์รายงานประจำปีของโรงเรียน การวิเคราะห์วางแผนจัดทำแผนและประสานการรับการประเมินจากภายนอกของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร